පෝලන්තය අපනයන විවිධාංගීකරණයට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වැඩි අවස්ථාවක් අපේක්ෂාවෙන්

Saturday, 10 July 2021 - 11:11

%E0%B6%B4%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දැනට පවත්නා අපනයන ආනයන නිෂ්පාදන මාර්ග විවිධාංගීකරණය කිරීම සඳහා පෝලන්ත ආයෝජකයන්ට සහ ව්‍යාපාරවලට ශ්‍රී ලංකාව විසින් වැඩි අවස්ථාවක් ලබාදෙනු ඇති බව එරට ජනාධිපති ඇන්ඩෙප් ඩුඩා ප්‍රකාශ කළා.

පෝලන්තය සඳහා පත්වූ නව ශ්‍රී ලංකා තානාපති ධම්මිකා කුමාරි සේමසිංහ විසින් එරට ජනාධිපතිවරයා වෙත පසුගිය 6 වන දා සිය අක්තපත්‍ර පිළිගන්වා ඇති අතර, එම අවස්ථාවේදීයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.


//