ශ්‍රී ලංකා සහ ලක්සම්බර්ග් විදේශ අමාත්‍යවරුන් සාකච්ඡා

Sunday, 11 July 2021 - 8:51

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F
ශ්‍රී ලංකා සහ ලක්සම්බර්ග් විදේශ අමාත්‍යවරුන් අතර පැවති ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡාවලදී දෙරටේ ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ වැදගත්කම පිළිබඳ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන සහ ලක්සම්බර්ග් හි විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ජීන් ඇසෙල්බෝන් අතර සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ  ද්විපාර්ශවික සාකච්ඡාව ඊයේ පැවැත්වුණා.

එහිදී තිරසාර හා හරිත බැඳුම්කර මූල්‍යකරණය, වෙළඳ හා ආයෝජන, ගුවන් සබඳතා මෙන්ම සේවා නියුක්තිය සහ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව තිබෙනවා.


//