වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන්නන්ට දඩ වැඩි වේ

Monday, 12 July 2021 - 8:14

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%9A
වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කළහොත් ඒ සඳහා වන දඩය රුපියල් ලක්ෂයක් බව වෙළඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසනවා.

මොණරාගල සතොස මෙගා අලෙවිසැල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. 


//