කොටස් වෙළඳපොල ඩිජිටල්කරණයේ දෙවන අදියර ඇරඹේ

Tuesday, 13 July 2021 - 8:26

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල ඩිජිටල්කරණයේ දෙවන අදියර මේ වනවිට ක්‍රියාත්මකයි.

ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව සහ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව මෙහි පළමු අදියර පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ ක්‍රියාත්මක කළා.

ආයෝජකයන්ගේ කොටස් ගණුදෙනු ක්ෂණිකව තහවුරු කිරීම, සාංගමික ක්‍රියාකාරකම් පිලිබඳ ආයෝජකයා දැනුවත් කිරීම සහ ආයෝජන අවස්ථා පුළුල් කිරීම ඇතුළු ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිකරදීම එහි අරමුණ වුණා.

ඩිජිටල්කරණය හඳුන්වාදීමත් සමඟ නව ආයෝජකයන් 65,000 ඉක්මවමින් නව මධ්‍යම තැන්පතු ගිණුම් 17,000 ක් විවෘත කිරීම ද විශේෂත්වයක්.  //