මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර ගැටළුවකට විසඳුම්

Wednesday, 14 July 2021 - 8:04

%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A
හවුල් ඉඩම් අයිතියක් නොමැති පුද්ගලයින්ට මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍ර ලබාගැනීමට තිබූ නීතිමය බාධකය ඉවත් කිරීමට කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය විසින් අදාළ පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සඳහා අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ විසින් සකසන ලද නියෝගවලට පාර්ලිමේන්තුවේ අමාත්‍යාංශ උපදේශක කාරක සභාවේදී එකඟතාව හිමි වූ බවයි කර්මාන්ත අමාත්‍ය කාර්යාලය නිකුත් කළ නිවේදනයක දැක්වෙන්නේ.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරී පනත යටතේ සාදන ලද අදාළ නියෝග මේ වනවිටත් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.//