රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වෙයි

Wednesday, 14 July 2021 - 19:32

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
වසරේ අද දිනය දක්වා කාලය තුල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල සියයට 6 යි දශම 7 කින් අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා.

මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ මැයි මාසය තුලදී පමණක් ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය සියයට බින්දුවයි දශම බින්දුවයි 2ක සුළු අති ප්‍රමාණයක් පෙන්නුම් කර ඇති බවයි.

මුල් මාස 6 තුල මෙරට දළ නිල සංචිත සටහන් වන්නේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 4ක් ලෙසයි.


//