කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ නව ආගමන විගමන පියස විවෘත කෙරේ

Thursday, 15 July 2021 - 13:05

%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ආගමන විගමන පහසුකම් පුළුල් කරමින් කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලේ අලුතින් ඉදිකල විගමන පියස අද පෙරවරුවේ මහජන අයිතියට පත් කෙරුණා. ඒ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සහ සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංගගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

විගමන කවුළු 23 ක් සහිතව ඉදිකෙරුණු මෙම නව විගමන පියස ඉදිකිරිම සහ ගුවන්තොටුපල හා ගුවන් සේවා සමාගමට රුපියල් මිලියන 430 ක මුදලක් වැය වී තිබෙනවා.


//