දඹුල්ලේ එළවලු මිල තවත් ඉහළට

Monday, 19 July 2021 - 13:53

%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ මීට පෙර ඉතා අඩු මිල ගණන්වලට අලෙවි වූ එළවළු රැසක මිල ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව කැකිරි, පිපිඤ්ඤා, පතෝල, වට්ටක්කා, මුරුංගා ආදී එළවළු වර්ගවල කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 100 සිට 280 දක්වා වාර්තාවී ඇති බවයි එහි වෙළෙඳුන් ප්‍රකාශ කළේ.  //