ඔන්ලයින් ඔස්සේ ආනයනය කරන භාණ්ඩවලටත් බදු

Tuesday, 20 July 2021 - 20:16

%E0%B6%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94
ඔන්ලයින් ඔස්සේ ආනයනය කරන භාණ්ඩවලින් බදු අයකිරීමට අවධානය යොමුවී ඇති බව වෙළඳ අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කළා.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මොහොමඩ් මුසම්මිල් වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂාවෙන් යොමුකළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ලොව වෙනත් රටවල පවතින තත්වයන් ද එහිදී සැළකිල්ලට ගන්නා බවයි.