මෙම වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 427 ඉක්මවයි

Sunday, 29 August 2021 - 19:41

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94++%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+427+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
මේ වසරේ  පළමු මාස 4 තුල රාජ්‍ය සේවක වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා වැය කල මුදලේ වර්ධනය එම කාලය තුල බදු ආදායමේ වර්ධනය ඉක්මවා ඇති බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙනවා.

මහ බැංකු වාර්තා අනුව මේ වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා බදු  ආදායම රුපියල් බිලියන 427 යි දශම 2යි 6ක් ලෙස රුපියල් බිලියන 18 යි දශම 7කින් ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

එම කාලය තුල රජයේ සේවක වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහා වැය කල මුදල රුපියල් බිලියන 3 61 යි දශම 3ක් ලෙස රුපියල් බිලියන 27 යි දශම 7කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මහ බැංකු වාර්තා වලින් පෙනී  යන්නේ.

ඒ අනුව බදු ආදායමෙන් සියයට 84යි දශම 6ක් වැය වී ඇත්තේ රජයේ සේවක වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් සඳහායි.

පසුගිය 2020 වසරේ රාජ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව 15 ලක්ෂ 20,000 ක් දක්වා පෙර වසරට වඩා 61,000කින් ඉහළ ගියා.


//