කොටස් වෙළඳපොලේ කැපී පෙනෙන පහත වැටීමක්

Wednesday, 08 September 2021 - 17:35

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ථ මිල දර්ශකය අද ඒකක 328.53කින් පහත වැටී 9000ට අඩු අගයක් සලකුණු කළා.

සමස්ථ දර්ශකය එලෙස සියයට 3.61කින් පහත වැටී සටහන් වූයේ 8,764.21ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකයද සියයට 2.33කින් පහත වැටී 3,335.98ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කෙසේ නමුත් කොටස් වෙළඳපොලේ අද දිනයේ මුලු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 10.4 කට අධිකයි.


//