කොටස් වෙළඳපොළ ගත වූ සතියේ 4%කින් පහළට

Saturday, 11 September 2021 - 13:34

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+4%25%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ගත වූ සතිය තුළ 4%කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් පහත වැටී තිබෙනවා.

සමස්ත දර්ශකය සතිය තුළ ඒකක 451කින් පහත වැටුණු අතර, එය 4.8%ක අපගමනයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 159කින් එනම් 4.6%කින් පහත වැටුණා.

කෙසේ නමුත්, ගත වූ සතියේ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 08ක් පමණ වූ අතර, වාර්තාගත ඊට පෙර සතියේ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 12ක් පමණ වුණා.

එමෙන්ම වසරේ මේ දක්වා කාලය තුළ සමස්ත මිල දර්ශකය 31%කින් ද එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය 26%කින් ද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.