ජංගම දුරකථන මිල ඉහළ නොයන බව ජංගම දුරකථන අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය කියයි (වීඩියෝ)

Wednesday, 15 September 2021 - 20:21

%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
විදුලි උපකරණ ඇතුලු අත්‍යවශ්‍ය නොවන භාණ්ඩ ආනයනයේදී සියයට සියයක මුදල් තැන්පතු අවශ්‍යතාවක් පැනවීම හරහා ජංගම දුරකථනවල මිල අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ  නොයන බව ශ්‍රී ලංකා ජංගම දුරකථන අලෙවිකරුවන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කළා.

එම සංගමයේ සභාපති සමිත් සෙනරත් කොළඹ ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමිනුයි මේ බව සඳහන් කළේ.