මාසික අපනයන ඉපයීම් ඉහළට

Monday, 27 September 2021 - 20:39

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%89%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොරෝනා වසංගතය පැවතිය ද මේ වසරේ මෙරට මාසික අපනයන ඉපැයීම් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය වසරේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 837ක් වූ මාසික අපනයන ඉපැයීම් වල සාමාන්‍ය අගය මේ වසරේදී අගෝස්තු මාසයෙන් අවසන් වූ මාස අටක කාලය තුළ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 985ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

විශේෂයෙන් ඉකුත් ජූනි මාසයේ සිට අගෝස්තු දක්වා කාලය තුළ මාසික අපනයන ඉපැයීම්වල සාමාන්‍ය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1064ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබූ බවද මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කළා.