හරිත තේ අලෙවියෙන් වැඩි මිලක්

Monday, 04 October 2021 - 7:22

%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රසායනික පොහොර හිඟය හේතුවෙන් ඵලදාව පහත වැටීම නිසා අර්බුදයකට මුහුණ දී සිටින මෙරට තේ කර්මාන්තයට හරිත තේ අලෙවියෙන් එම පාඩුව මඟ හරවා ගත හැකි බවට මතයක් පළ වනවා.

ශ්‍රී ලංකා වතු සේවා සමූහයේ සභාපති රොෂාන් රාජදුරේ සඳහන් කළේ, ඒ සඳහා හරිත තේ මිල 75% කින් පමණ ඉහළ නැංවිය යුතු බවයි.

කෙසේ නමුත්, ජර්මනිය, නෙදර්ලන්තය, එක්සත් රාජධානිය, ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ ප්‍රංශය හරිත තේ සඳහා විශේෂිත නිර්ණායක හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඊට අනුකූල ව මෙරට හරිත තේ නිපදවිය යුතු අතර, මෙරට තේ කර්මාන්තය ඒ සඳහා හැඩගැස්වීමට වසර 03ක් පමණ ගතවනු ඇති.