ගුවන් හමුදාව හරිත අනාගතයකට ගුවනින් බීජ හෙළයි

Monday, 11 October 2021 - 8:32

%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%A2+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B7%92
දේශයේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් හරිත අනාගතයක් උදාකරලීම උදෙසා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ක්‍රියාත්මක ගුවනින් බීජ හෙලීමේ ව්‍යාපෘතියේ පස්වන අදියර පසුගියදා සාර්ථකව නිමාවට පත්වුණා.

එහිදී සියඹලාන්ඩුව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් වත්තේගම - කැබිලිත්ත වන රක්ෂිතයේ අක්කර 75 ක් පමණ භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන පරිදි ඇහැළ, මී, කරඳ, මයිල, සියඹලා, කුඹුක්, කෝන් සහ මදටිය ආදි ශාක බීජ 80,000 ක ප්‍රමාණයක් තෝරා ගත් භූමි ප්‍රදේශ වෙත ගුවනින් හෙලීම සිදුකළ බවයි ගුවන් හමුදාව නිවේදනය කළේ.

ගුවන් හමුදාවේ වීරවිල කඳවුර මූලික කර ගනිමින් අංක 06 ප්‍රවාහන හෙළිකොප්ටර් බලගනයට අයත් එම් අයි. 17 වර්ගයේ හෙළිකොප්ටර් යානය මගින් අවස්ථා 3 කදී මෙම බීජ හෙලීම සිදුකර තිබෙනවා.