කොටස් වෙළදපළේ වෙනසක්

Monday, 11 October 2021 - 21:09

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළදපළේ මිල දර්ශක අද සුළු පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, සමස්ත මිල දර්ශකය දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 9649.26ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙළේ  සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද 3577.78 දක්වා පහත වැටුණා.

කෙසේ නමුත් කොටස් වෙළදපළ මුළු පිරිවැටුම අද රුපියල් බිලියන 2.5 ඉක්ම වූවා.