බ්‍රෙන්ට් බොරතෙල් බැරලයක් අද ඇමරිකානු ඩොලර් 84 යි ශත 86 ක්

Saturday, 16 October 2021 - 19:08

%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+84+%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B6%AD+86+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අඛන්ඩ වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කළ ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල තවදුරටත් ඩොලර් 85 ආසන්නයේ පවතිනවා.

බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ තෙල් බැරලයක මිල අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 84 යි ශත 86 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

දැන් වාර්තාවන්නේ 2018 වසරේ ඔක්තෝම්බරයෙන් පසු ඉහළම තෙල් මිලයි.

ඇමරිකානු ඩබ්ලිව්.ටී.අයි. තෙල් බැරලයක මිලද අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් 82 යි ශත 28 දක්වා ඉහළ ගියා.