මුහුදු ආහාර අපනයන ආදායම ඉහළට

Sunday, 17 October 2021 - 8:15

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මේ වසරේ මුල් මාස 07 තුළ මුහුදු ආහාර අපනයනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලද ආදායම, මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ආනයනය සඳහා වැය කළ මුදලට වඩා ඩොලර් මිලියන 110 කින් වැඩි බව බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව මේ වසරේදී මෙරට මුහුදු ආහාර අපනයනය 2014 වසරේ දී අත්කරගත් ඩොලර් මිලියන 122 ක ආදායම් අතිරික්තය ඉක්මවනු ඇති.

පසුගිය වසරේ දී මෙරට වියළි හාල්මැස්සන් අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 99 ක්ම ආනයනය කෙරුණු අතර, ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 31ක් වැය කර ඇති බව ද එහිදී හෙළි වුණා.