කොටස් වෙළඳපොළ ඉහළට

Friday, 05 November 2021 - 7:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඊයේ දිනයේ  ඒකක 140.31කින් ඉහළ ගොස්, 10,412.02ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එය නැවතත් සමස්ත මිල දර්ශකය ඉතිහාසයේ සටහන් කළ වැඩිම අගය සළකුණු කරනවා.

ඊයේ දිනයේ ගණුදෙනුවලදී කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඩ් ෆිනෑන්ස් වැඩිම වර්ධනයක් අත්කරගත්තේ එහි වෙළදපොළ අගය එක්ස්පෝ ලංකා හෝල්ඩින්ග්ස් අභිබවමින්.

ඒ අනුව සී.එල්.සී. වෙළඳපොළ අගය සටහන් වන්නේ රුපියල් බිලියන 452 ක් ලෙසයි.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 6.11ක්.