කොටස් වෙළෙඳපොළේ මිල දර්ශකයෙහි වාර්තාගත ඉහළයාමක්

Friday, 05 November 2021 - 16:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද යළිත් ඉහළම අගය වාර්තා කරමින් 10,632.21 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එය පෙර දිනට සාපේක්ෂව ඒකක 220.19 ක ඉහළ යාමක්.

දිනය තුල කොටස් මිලියන 212ක් හුවමාරු වූ අතර, පිරිවැටුම බිලියන 5.6ක්.