කොටස් වෙළදපොළ පහතට

Tuesday, 09 November 2021 - 9:15

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළදපළේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඊයේ සුළු වශයෙන් පහත වැටුණු අතර දිනය අවසන දී සටහන් වූයේ 10,621.40ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සුළු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් සටහන් වූයේ 3649.94ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළදපළේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 8.2ක් ලෙස සටහන් වුණා.