දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ට්‍රිලියන 16.5 ක්

Thursday, 11 November 2021 - 19:49

%E0%B6%AF%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+16.5+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ වසරේ මෙරට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය රුපියල්ට්‍රිලියන 16.5 ක් පමණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළා.

කොරෝනා වසංගතය හමුවේ පසුගිය වසරේ එය සටහන් වුණේ ටි්‍රලියන 14 යි දශම 9 යි 7 ක් ලෙසයි.

මේ වසරේ දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය රුපියල් ටි්‍රලියන 19 යි දශම 1 යි 7 ක් වනු ඇතැයි මහබැංකුව මීට පෙර අපේක්ෂා කළා.