රජය සියලු විදේශ විනිමය වගකීම් පියවා අවසන්

Friday, 12 November 2021 - 7:36

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A
ජාත්‍යන්තර ශ්‍රේණිගත කිරීම් ආයතන ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන් ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ණය පිළිබඳ කළ සමපේක්ෂණ හමුවේ වුව ද, රජය සියලු විදේශ විනිමය වගකීම් පියවා ඇතැයි මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා, 2021 සුවිශේෂ සිදුවීම් සහ 2022 අපේක්ෂා ප්‍රකාශනය නිකුත් කරමින්.

එහි සඳහන් වන්නේ, කොරෝනා වසංගතය හමුවේ පුළුල් වූ අයවැය හිඟය මැදිකාලීනව අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන බවයි.

ආර්ථික කටයුතු සාමාන්‍යකරණය සහ සැලසුම් සහගත වියදම් ඊට හේතුවනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.