මෙරට අපනයන ආදායම ඉහළට

Tuesday, 16 November 2021 - 8:07

%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ දී මෙරට ආනයන වියදම ඩොලර් මිලියන 1526 දක්වා පෙර වසරට සාපේක්ෂව සුළු වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

කෙසේ නමුත්, 2019 සැප්තැම්බරයේ ආනයන වියදම වූ ඩොලර් මිලියන 1768ට සාපේක්ෂව එය පහත වැටීමක්.

ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා ආනයන වියදම ඩොලර් බිලියන 14.9ක් ලෙස පෙර වසරට සාපේක්ෂව 26.8%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මහබැංකු වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය තුළ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 8.9ක්.

එය පෙර වසරට සාපේක්ෂව 20%ක වර්ධනයක් ලෙස සැලකිය හැකියි.

මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසයේ විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ 2020 වසරේ පැවති ඩොලර් මිලියන 703ට සාපේක්ෂව ඩොලර් මිලියන 353 දක්වා පහත වැටීම විශේෂත්වයක්.