පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට

Tuesday, 23 November 2021 - 9:05

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය සැප්තැම්බර් මාසයේ පැවති 6.2%ට සාපේක්ෂව 8.3% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මහබැංකුව සදහන් කළේ ආහාර සහ ආහාර නොවන කාණ්ඩ දෙකෙහිම මිල ඉහළ යාම මෙලෙස උද්ධමනය ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවයි.

ආහාර කාණ්ඩයේ උද්ධමනය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී සියයට 11.1කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර, ආහාර නොවන කාණ්ඩයේ උද්ධමනය සියයට 5.4කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

කිරිපිටි සහ සහල් මිල ගණන් මෙන්ම ගෑස්, ආපන ශාලා සහ හෝටල් මෙන්ම විවිධ භාණ්ඩ හා සේවාවන් හි මිල ගණන් මෙලෙස ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඉහළ ගොස් ඇති බවයි මහබැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.