කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

Tuesday, 30 November 2021 - 20:06

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
කොළඹ කොටස් වෙළඳපළේ සමස්ත මිල දර්ශකය අද ඒකක 238.44කින් ඉහළ ගොස් දිනය අවසානයේ දී 11,440.53ක් ලෙස සටහන් වුණා.

ප්‍රධාන පෙළේ සමාගම් විස්ස නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 3900.02ක් ලෙසයි.