සහල් ආනයනය නතර කිරීමට තීරණයක් ගෙන නොමැති බව වෙළෙද ඇමති කියයි

Friday, 05 August 2022 - 23:54

%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%AF+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
සහල් ආනයනය නතර කිරීමට මේ දක්වා තීරණයක් ගෙන නොමැති බව වෙළෙද අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පසුගියදා සදහන් කළේ සහල් ආනයනය අත්හිටුවීම සදහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට පියවර ගන්නා බවයි.

එහෙත් වෙළෙඳපොළ තුළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සහල් නොමැති බව වෙළෙද අමාත්‍යාංශයේ අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු සදහන් කළා.