ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් ජීවිත රක්ෂණ ආවරණය (වීඩියෝ)

Thursday, 13 October 2022 - 14:11

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B6%86%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%28%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%29
2022 ඔක්තෝම්බර් 01 ලෝක ළමා දිනය දා උපත ලැබූ සෑම බිළිඳකු සඳහාම රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණ ආවරණයක් නොමිලේ පිරි නැමීමට ශ්‍රී ලංකා ඉන්සුවරන්ස් පියවර ගෙන ඇති අතර එම රක්ෂණ ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවයක් කාසල් වීදියේ කාන්තා රෝහලේදී පැවැත්වුනා.