2013 ආර්ථිකය 7.5% ඉහල දැමීම අපේ අරමුණයි.

Tuesday, 01 January 2013 - 19:02

2013+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA+7.5%25+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%92.නව වසරේ මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය 7.5% දක්වා වර්ධනය කරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරනවා. පසුගිය වසරේ මෙරට ආර්ථික වර්ධන වේගය පැවතියේ සියයට 6.7 ක් ලෙසයි. පසුගිය 2012 වසරේ සිදුකරන ලද ආර්ථික ආයෝජනයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මෙම වසරේදී මෙම ආර්ථික වර්ධන වේගය අපේක්ෂා කරන බවයි මහ බැංකුව පැවසුවේ. ඒ අනුව 2013 වසර මෙරට ආර්ථික වර්ධනයේ වේගවත්ම වර්ෂය වනු ඇති බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශ කරන්නේ.යල කන්නයේ වී අස්වනු මිලට ගැනීමට මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන
Tuesday, 14 July 2020 - 21:20

මෙවර යල කන්නයේ වී අස්වැන්න සහතික මිලකට මිලදී ගැනීම සඳහා මහා... Read More

ආනයන වියදම පහතට
Tuesday, 14 July 2020 - 13:53

මේ වසරේ මැයි මාසයේදී මෙරට වෙළඳ භාණ්ඩ ආනයන වියදම ඇමරිකානු... Read More

කොටස් වෙළඳපොළ පහළට
Monday, 13 July 2020 - 20:19

අද දිනයේ ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල තවදුරටත් ස්ථාවර වූ අතර, කොටස්... Read More