පලූදු වූ සැමන් ටින් 50 000 ක් පෑලියගොඩ ගබඩාවක.

Wednesday, 16 January 2013 - 18:35

%E0%B6%B4%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+50+000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A.


පරිභෝජනයට නුසුදුසු සැමන් ටින් 50000 ක් පෑලියගොඩ නව නුගේ පාර ප්‍රදේශයේ තොග ගබඩාවක තිබියදී පාරිභෝගික අධිකාරිය අද අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒවායේ වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 50 කට අධිකයි. චිලී රටින් ආනයනය කර තිබූ මෙම සැමන් ටින්වල පිටත සහ ඇතුළත ඇසුරුම් ආවරණ පළුදුවී තිබුණා.කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
Friday, 05 June 2020 - 8:16

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී සුළු වශයෙන් පහත... Read More

කොටස් වෙළඳපොල අද පැය දෙකක්
Thursday, 04 June 2020 - 8:47

දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබීම සහ රජයේ... Read More

හෙට දිනයේ සීමිත කාලයකට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල විවෘත වෙයි
Wednesday, 03 June 2020 - 22:18

හෙට දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල කටයුතු සීමිත කාල පරිච්ඡේදයක්... Read More