නව සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම හෙට සිට.

Monday, 04 February 2013 - 19:13

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7.


මෙවර අයවැයෙන් වැඩිකළ සහතික මිල යටතේ මහ කන්නයේ වී මිලදී ගැනීම හෙට (05) අම්පාරෙන් ආරම්භ කෙරෙනවා. වී අලෙවි මණ්ඩලය හරහා මෙම වී මිලදී ගැනීම් සිදුකරන බව සමූපාකාර හා අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. පසුගිය අයවැයෙන් ප්‍රකාශ වූයේ නාඩු වී කිලෝවක් රුපියල් 32 කටත්, සම්බා කිලෝවක් රුපියල් 35 කටත් මිලදී ගැනීමටයි. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ අක්කරෙයිපත්තු සහ වාලච්චේන ප්‍රදේශවලින් මුලින්ම වී මිලදී ගැනීම සිදුකරන අතර ඊට අමතරව කිලිනොච්චි සහ මඩකලපුව සහ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක වලින් ද වී මිලදී ගැනීම සිදුකරනු ඇති.