සංචාරක සන්නාම තානාපතිවරයා සනත්.

Friday, 22 February 2013 - 8:43

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු ප්‍රධානී සනත් ජයසූරිය මෙරට සංචාරක සන්නාම තානාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබෙනවා. සංචාරක මණ්ඩලය විසින් මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇති අතර, මීට පෙර මෙරට සංචාරක සන්නාම තානාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේ ප්‍රවීන ක්‍රිකට් විස්තර විචාරක ටෝනි ගේ‍්‍රග්. නව පත්වීම ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දැක්වු සනත් ජයසූරිය.

[MP3]s53878[/MP3]