චීනය ආකර්ශනය කර ගන්න ලංකාවෙන් තවත් උත්සාහයක්.

Friday, 01 March 2013 - 12:45

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.


ලොව ආර්ථික බලවතෙකු බවට පත්වෙමින් සිටින චීනයෙන් වැඩිපුර සංචාරකයන් මෙරටට ආකර්ශනය කර ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් දියත් කෙරෙනවා. එහි මුල් පියවරක් ලෙස මේ වසර තුළදී චීන සංචාරක නියෝජිතයන් සිය දෙනෙකුට මෙරටට පැමිණෙන ලෙස ආරාධනා කර ඇති බව සඳහන්. 2013 වසර තුළදී සංචාරකයන් මිලියන 1.25 ක් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අතර, ඉන් 60,000 ක් වත් චීන සංචාරකයන් වනු ඇති බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ. පසුගිය 2012 වසරේදී මෙරටට පැමිණි චීන සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව 58.1% කින් වර්ධනය වුණා.