2014 දී 7.2 ක ආර්ථික වර්ධනයක්.

Thursday, 11 April 2013 - 13:28

2014+%E0%B6%AF%E0%B7%93+7.2+%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.2014 වසරේ ශ්‍රී ලංකාව සියයට 7 යි දශම 2 ක ආර්ථික වර්ධනයක් අත්කර ගනු ඇතැයි ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ප්‍රකාශ කළා. ඔවුන් අපේක්ෂා කරන්නේ මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව සියයට 6 යි දශම 8 ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් ළගා කර ගනු ඇති බවටයි. දැනට  ශ්‍රී ලංකාවෙ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවීම නිසා අදාළ ඉලක්ක වෙත පහසුවෙන් ළගා වීමට හැකිවනු ඇති බව ද ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සඳහන් කළා. පසුගිය වසරේ මෙරට කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනය සියයට 10 යි දශම 3 ක්.මැයි මාසයේ උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට - මහබැංකුව
Saturday, 30 May 2020 - 13:20

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය මැයි මාසයේදී... Read More

තේ වෙන්දේසියේදී මිල පහතට
Saturday, 30 May 2020 - 8:08

මේ සතියේ පැවති නවතම තේ වෙන්දේසියේදී සියලුම වර්ගවල තේ මිල... Read More

කොටස් වෙළඳපොලේ පහත වැටීමක්
Friday, 29 May 2020 - 20:17

කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ මිල දර්ශක අද දිනයේ සුළු වශයෙන් පහත වැටීමක්... Read More