රැකියාව - සංවර්ධනයට ප්‍රධාන සාධකයක්.

Sunday, 28 April 2013 - 19:28

%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+-+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A.කාන්තාවන් සඳහා ඇති රැකියා අවස්ථා අඩුකම ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියට බලපාන දැඩි සාධකයක් බව ලෝක බැංකු නවතම වාර්තා පවසනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවලට දැඩි බලපෑමක් ඇති කරන ප්‍රධානතම සාධකය රැකියා අවස්ථා බවයි එහි දැක්වෙන්නේ. දුප්පත්කම අවම කිරීමට, නාගරික සංවර්ධනයට මෙන්ම තරුණ ප්‍රචණ්ඩත්වය අවම කිරීමට රැකියාව දැඩි සාධකයක් බව ලෝක බැංකු වාර්තාවේ සදහන්.කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ පහතට
Friday, 05 June 2020 - 8:16

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදී සුළු වශයෙන් පහත... Read More

කොටස් වෙළඳපොල අද පැය දෙකක්
Thursday, 04 June 2020 - 8:47

දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබීම සහ රජයේ... Read More

හෙට දිනයේ සීමිත කාලයකට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල විවෘත වෙයි
Wednesday, 03 June 2020 - 22:18

හෙට දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල කටයුතු සීමිත කාල පරිච්ඡේදයක්... Read More