ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පහළට.

Friday, 10 May 2013 - 13:04

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.මහ බැංකුව සහ වාණිජ බැංකු අතර මූල්‍ය හුවමාරුව සිදුවන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ඒකක 50 කින් පහත හෙළීමට මහ බැංකුව අද (10) තීරණය කළා. ඒ අනුව ප්‍රතිමිලදී ගැණීම් අනුපාතිකය 7.5% සිට 7% දක්වා අඩුවන අතර, ප්‍රතිවිකුණුම් අනුපාතිකය 9.5% සිට 9% දක්වා අඩු වනවා. ණය නිකුත් කිරීම් ඉහළ නංවා දේශීය ආර්ථිකයේ ප්‍රබෝධයක් ඇති කිරීම එහි අරමුණයි. මහ බැංකුවේ පසුගිය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයන් හතරකදීම පොලී අනුපාතික වෙනස් නොවූ අතර දැන් එම අනුපාතික වෙනස් වී ඇත්තේ මාස 05 කට පසු ප්‍රථම වතාවටයි.ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල පහතට
Sunday, 31 May 2020 - 13:29

ඇමරිකානු - චීන වෙළඳ යුද්ධය යළි කරළියට පැමිණීමත් සමඟ ලෝක වෙළඳපොලේ... Read More

රන් මිල ඉහළට
Sunday, 31 May 2020 - 8:47

ගෝලීය ආර්ථිකයේ අස්ථාවර භාවය සහ වෙළඳ යුද්ධයේ බලපෑම හේතුවෙන්... Read More

මැයි මාසයේ උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට - මහබැංකුව
Saturday, 30 May 2020 - 13:20

කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය මත පදනම් වූ උද්ධමනය මැයි මාසයේදී... Read More