දකුණු කොරියාව තවදුරටත් අතදෙන්න සූදානම්.

Monday, 13 May 2013 - 13:37

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A.

ඉදිරියේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුකරන ආයෝජනයන් තවදුරටත් පුළුල් කිරීමට කටයුතු කරන බව දකුණු කොරියාව පවසනවා. ඇඟළුම්, ෆයිබර්, ගෘහ භාණ්ඩ හා විද්‍යුත් උපකරණ නිෂ්පාදන යන ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජන අවස්ථා වැඩිකිරීමටයි දකුණු කොරියාව තීරණය කර ඇත්තේ. මේ වනවිටත් ශ්‍රී ලංකාව තුළ දකුණු කොරියානු ආයෝජන ව්‍යාපෘති 116 ක් පමණ ක්‍රියාත්මකයි. දැනට සිදුකර ඇති ආයෝජනයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිදුකර ඇත්තේ කාර්මික නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රවලයි. මීට අමතරව ඉදිරි කාල සීමාව තුළ කොරියාවේ රැකියා අවස්ථා සඳහා  ශ්‍රී ලාංකිකයන් බඳවා ගැනීමද තවදුරටත් පුළුල් කරන බව දකුණු කොරියාව තවදුරටත් සඳහන් කළා.කොටස් වෙළඳපොල අද පැය දෙකක්
Thursday, 04 June 2020 - 8:47

දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබීම සහ රජයේ... Read More

හෙට දිනයේ සීමිත කාලයකට කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල විවෘත වෙයි
Wednesday, 03 June 2020 - 22:18

හෙට දිනයේදී කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල කටයුතු සීමිත කාල පරිච්ඡේදයක්... Read More

කොටස් වෙළඳපොළ සුළු උච්චාවචනයක්
Wednesday, 03 June 2020 - 8:27

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල දර්ශක ඊයේ උච්චාවචනයක් සිදුවුණා. එස්... Read More