ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර දීමෙන් ඉන්දියාවට දෙවැනි තැන.

Tuesday, 21 May 2013 - 13:11

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1.ශ්‍රී ලංකාවට සංවර්ධන ආධාර ලබාදෙන රටවල් අතුරෙන් ඉන්දියාවට දෙවන ස්ථානය හිමිව ඇති බව ඉන්දීය ඉකොනොමික් ටයිම්ස් පුවත්පත සඳහන් කළා. මෙරටට වැඩිම සංවර්ධන ආධාර ලබාදෙන්නේ චීනයයි. දෙවන තැන ගන්නා ඉන්දියාව පසුගිය වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 700 ක් වටිනා සංවර්ධන ආධාර ලබාදී ඇති බව සංවර්ධනය සඳහා ගෝලීය සහයෝගීතාව යන මැයින් ඉන්දියාව නිකුත් කළ වාර්තාවේ සඳහන්. චීනය විසින් පසුගිය වසරේදී ලබාදී ඇති සංවර්ධන ආධාරවල වටිනාකම ඩොලර් බිලියන 1.05 ක්. ඉන්දියාව පසුගිය පස් වසර තුළ ඩොලර් බිලියන 1.45 ක සංවර්ධන ආධාර ලබාදී ඇති අතර ඉන් බිලියන 1.12 ක් ණය ආධාරයි. තවත් ඩොලර් මිලියන 326 ක් ප්‍රදානයන් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදී තිබෙනවා.