සංචාරකයන් පැමිණීම ඉහළට.

Tuesday, 28 May 2013 - 7:56

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ දී සියයට 14යි දශම 7කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා. අප්‍රේල් මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට විදෙස් සංචාරකයන් 79,829 දෙනෙකු පැමිණි අතර වසරේ මුල් මාස 4 තුළ පැමිණි සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව තුන්ලක්ෂ 68,627ක්. වසරේ මුල් මාස හතරේ සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ වර්ධනය සියයට 11යි දශම 7ක් බවයි සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ දත්ත මගින් හෙළි වන්නේ. පසුගිය 2012 වසරේ මෙරට සංචාරක ආගමනය සියයට 18යි දශම 3කින් වර්ධනය වුණා. මේ වසරේ දී ඊට වඩා ඉහළ වර්ධනයක් අත්කර ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීනයන් අපේක්ෂා පළ කරනවා.