කෙසෙල් වගාවට ජපානයෙන් ආධාර.

Thursday, 27 June 2013 - 13:08

%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB.


 

ශ්‍රී ලංකාවේ කෙසෙල් වගාව ප්‍රචලිත කර අපනයන අවස්ථා පුළුල් කිරීම සඳහා සහය ලබාදීමට ජපාන රජය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් ජපානයේ ඉතොචු සමාගමේ නියෝජිතයන් සහ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අතර පැවති අතර එහිදී ටූනා මත්ස්‍ය කර්මාන්තය දියුණු කිරීම පිළිබඳවද විශේෂ අවධානය යොමුව ඇති බව සඳහන්. ශ්‍රී ලංකාවේ පළතුරුවලට ඉතා හොඳ වෙළඳ පොලක් පවතින බවත් පළතුරු වගාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා රජයේ සහයෝගය ලබාදෙන බවත් මෙහිදී අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ අවධාරණය කළා.