වසරක් තුළ පාරිභෝගික මිල ගණන් සියයට 6.8 කින් ඉහළට.

Friday, 28 June 2013 - 18:51

%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%9C%E0%B6%AB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+6.8+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

ගතවූ වසරක කාලය තුළ පාරිභෝගික මිල ගණන් සියයට 6යි දශම 8කින් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කරුණු පැහැදිලි කරන ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ඞී.සී.ඒ. ගුණවර්ධන.

 
[MP3]s61954[/MP3]