පොහොර හිඟයෙන් එළවළු සහ ළූණු මිල ඉහළ යන ලකුණු.

Sunday, 30 June 2013 - 19:24

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%80%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%85%E0%B7%96%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94.

පොහොර හිඟය, අස්වැන්න කෙරෙහි අහිතකර අන්දමින් බලපෑම නිසා එළවළු සහ ලොකු ළූණු මිල ඉහළ යාමේ අවධානමක් මතුව ඇතැයි ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයන්හි වෙළද සංගම් පවසනවා. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තොග වෙළද සංගමයේ සභාපති යූ.බී. ඒකනායක පැවසුවේ දැනටමත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන ලොකු ළූණු ප්‍රමාණයේ අඩුවක් දක්නට ලැබෙන බවයි.

[MP3]s62082[/MP3]

වැඩි වශයෙන් එළවළු ලැබෙන නුවරඑළිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ තොග වෙළද සංගමයෙන් ද අප මේ පිළිබඳව විමසීමක් කළා. එහි සභාපති ලලිත් කරුණාරත්න කියා සිටියේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ එළවළු වගා කරන ගොවීන්ට ද පොහොර හිඟය දැඩි ලෙස බලපා ඇති බවයි. අස්වැන්න අඩුවීමත් සමග ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට ලැබෙන එළවළු ප්‍රමාණය ද ක්‍රමයෙන් පහත බසිමින් පවතින බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.