පාවිච්චි කළ වාහන ආනයනය ඉහළට.

Tuesday, 16 July 2013 - 13:16

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

පාවිච්චි කළ සහ නැවත අළුත්වැඩියා කළ මෝටර් රථ ආනයනය පසුගිය ජුනි මාසයේ දී කැපී පෙනෙන ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ජුනි මාසයේ දී එවැනි වාහන 1327ක් ආනයනය කර ඇති අතර එය 2011 වසරේ ජුනි මාසයෙන් පසු වාර්තා වූ ඉහළම අගයයි. මෙහිදී ජපානයේ නිෂ්පාදිත වාහන වැඩි වශයෙන් ආනයනය කර ඇති බවයි සමීක්ෂණයකදී හෙළි වී ඇත්තේ. පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ දී ආනයන බදු ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් මෝටර් රථ ආනයනය කැපී පෙනෙන ලෙස පහත වැටුණා. එහෙත් දැන් පාවිච්චි කළ වාහන ආනයනය ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් පවතිනවා.