රුපියලේ අගය පහළට.

Saturday, 03 August 2013 - 13:10

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7.

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ඊයේ (02) මාස 10කින් අවම අගයට පත්වුණා. අයෝජකයන්ගෙන් ඩොලරය සඳහා පවතින ඉල්ලූම ඉහළ මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් එහි අගය ප්‍රකෘතිමත්වීම වැළකී ඇති බවයි විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ. ඇමරිකානු ඩොලරයක් සඳහා රුපියලේ අගය ඊයේ රුපියල් 132ක් ලෙස සටහන් වූ අතර, එය මාස 10කින් වාර්තා වූ අවම අගයයි. පසුගිය ජුනි 7 වන දායින් පසු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය සියයට 4කින් පමණ පහත වැටී තිබෙනවා. ඇමරිකානු භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආකර්ශනය හේතුවෙන් ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු නැගී එන වෙළදපොළවලින් සිය ආයෝජන ඉවත් කර ගැනීම ඊට හේතුවයි.