වාහන ආනයන බලපත්‍ර කොන්දේසි වෙනස් වේ.

Saturday, 10 August 2013 - 7:28

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%9A.

රජය නිලධාරීන්ට ලබාදෙන වාහන බලපත්‍රවලට අදාළ කොන්දේසි වෙනස් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ඊට අදාළව පැවැති සියලූ චක්‍ර ලේඛ ඉවත් කර නව චක්‍ර ලේඛයක් නිකුත් කර ඇති බවයි ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ ප්‍රකාශ කළේ.

[MP3]s64783_1[/MP3]

නව චක්‍රලේඛය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය ද ඔහු පැහැදිලි කළා.

[MP3]s64783_2[/MP3]


මේ අතර, මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් අගෝස්තු මස පළමුවැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිදුකළ බදු සංශෝධනයක් හේතුවෙන් කුඩා වර්ගයේ ලොරි සහ ට්‍රක් රථවල මිල ගණන් ද, ඉහළ ගියා.