කුණු අල 25 000 kg ක් දඹුල්ලෙන් සොයා ගැනේ.

Monday, 12 August 2013 - 13:44

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%BD+25+000+kg+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B6%B9%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A.

මිනිස් පාරිභෝජනයට නුසුදුසු අර්තාපල් කිලෝග්‍රෑම් 25 000 ක් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ආසන්නයේ පෞද්ගලික ගබඩා දෙකක තිබියදී අද සොයාගෙන තිබෙනවා. දඹුල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ජාලිය  ඕපාත සඳහන් කළේ මේවා සූක්ෂම ලෙස අසුරා පාරිභෝජනයට සුදුසු ලෙස විකිණීමට සූදානම් කර තිබූ බවයි. ඉන්දියාවේ සහ පකිස්ථානයේ සිට ගෙන්වන ලද මෙම අර්තාපල් පරිභෝජනයට නුසුදුසු නිසා කොළඹ වරායෙන් ඉවත් කළ ඒවා බවද සඳහන්. මේ සම්බන්ධයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට පැහැදිළි කරන දඹුල්ල මහ නගර සභාවේ සභාපති ජාලිය  ඕපාත.

[MP3]s64928[/MP3]

\r\n

[JPG]s64928_1[/JPG]

\r\n

[JPG]s64928_2[/JPG]

\r\n

[JPG]s64928_3[/JPG]

\r\n

[JPG]s64928_4[/JPG]

\r\n

ඡායාරූප : කාංචන කුමාර ආරියදාස - දඹුල්ල