හම්බන්තොට වරායට ඔබ්බෙන් කෘත්‍රිම දිවයිනක්.

Monday, 30 September 2013 - 13:08

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A.හම්බන්තොට වරායේ දෙවන අදියර යටතේ වරායට ඔබ්බෙන් කෘතිම දිවයිනක් තැනීම සඳහා පියවර ගැනෙනවා. වරාය හෑරීමේදී ඉවත් කෙරුණු කියුබික් මීටර් මිලියන 20 ක් පමණ වූ වැලි යොදාගෙනයි මෙම දිවයින ගොඩනැගෙන්නේ. ව්‍යාපෘතිය, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා යොමුකර ඇති බව වරාය අධිකාරිය පවසනවා.  හම්බන්තොට වරායේ තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණ, අවන්හල් සහ නාවිකයන්ට විනෝදාස්වාද පහසුකම් සැපයීම සඳහා ආයෝජකයන් රැසක් මේ වනවිටත් ඉදිරිපත් වී සිටින බව සඳහන්.