වී ගොවීන්ගේ හිඟ මුදල් දින දෙකකින්.

Wednesday, 02 October 2013 - 7:57

%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A.

මෙවර යල කන්නයේ දී වී අලෙවි මණ්ඩලය ගොවීන්ගෙන් මිලට ගත් වී සඳහා ගෙවිය යුතු හිඟ මුදල් අනිද්දා වනවිට ගෙවා දමන ලෙස සමූපකාර සහ අභ්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු නියෝග කර තිබෙනවා. එලෙස ගෙවිය යුතු හිඟ මුදල රුපියල් මිලියන 300ක්. ඊට අදාළව ඊයේ (01) මහාභාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් ද පැවැත් වුණා. එහිදී අදාළ හිඟ මුදල් ගෙවීමට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට ඔවුන් එකගත්වය පළ කර තිබෙනවා. මෙවර යල කන්නයේදී වී අලෙවි මණ්ඩලය මිලට ගෙන ඇති වී මෙටි‍්‍රක් ටොන් ප්‍රමාණය 90,000 ක්.