කොටස් වෙළඳපොළ මිල දර්ශකයේ වැඩිවීමක්.

Friday, 04 October 2013 - 7:43

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A.

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක ඊයේ දිනයේදි සුළු වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළා. සමස්ත දර්ශකය දිනය අවසනදී 5814 ක් ලෙස සඳහන් වූ අතර එස්.ඇන්ඞ් පී. ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය සටහන් වූයේ 3220 ක් ලෙසයි. කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් මිලියන 840 ක්. එහිදි සමාගම් 120 ක කොටස් ඉහළ ගිය අතර 65 ක කොටස් පහත වැටී තිබෙනවා.

 

ඇමරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය ස්ථාවර වීමක්ද ඊයේ දිනය තුළ දක්නට ලැබුණු අතර ඩොලරයක් සඳහා විනිමය අනුපාතිකය සටහන් වූයේ රුපියල් 131 යි ශත 40 ක් ලෙසයි.